Giày bảo hộ lao động Pro Pro cao cổ


0₫

Giày bảo hộ lao động Pro Pro cao cổ. Đế cao su thật. Nhà sản xuất: GARAN

Giày bảo hộ lao động Pro Pro cao cổ

Giày bảo hộ lao động Pro Pro cao cổ

Giày bảo hộ lao động Pro Pro cao cổ

Đặc tính kỹ thuật:

Da bò thật,

Mũi sắt có chứng chỉ  test của Quatest 3.

Đế cao su thật.

Nhà sản xuất: GARAN

Sản phẩm liên quan